Vrije Basisschool

Sint-Niklaas Diksmuide

 

Afdeling: Hogestraat 15, 8610 Werken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreglement

Schooljaar 2017-2018

 

1.   Welkom

1.1   Een school voor jou

Beste ouders,

 

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. U bent van harte welkom! Het schoolteam (directie en leerkrachten) zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt.

U mag een christelijk geïnspireerd, eigentijds, en degelijk onderwijs verwachten. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken.

Voor vragen en problemen proberen we samen een oplossing te zoeken. Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

In het eerste deel vind je het pedagogisch project.

Het tweede deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement maar is er wel nauw mee verbonden. Daarom wordt het hier toch opgenomen.

In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdragenregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het tweede deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er geen nieuw akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

graphic

 

 

 

Dag nieuwe leerling,

 

Van harte welkom.

Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht.

Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent op onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. We zullen je helpen.

Aan alle kinderen die terug starten in september : hartelijk welkom. We wensen je allen een fijn schooljaar toe.

 

Vriendelijke groeten,  de directeur en leerkrachten

1.2   Ouderteam

Beste ouders,

Als ouders willen wij allemaal het beste voor onze kinderen. We bieden hun een huis en een thuis, waar ze zicht ‘thuis’ voelen in de geborgenheid van ons gezin, waar ze ervaren wat het betekent om aanvaard, gewaardeerd en bemind te worden. De school is een verlengstuk van het gezin.

U zult er enkele reglementen en afspraken alsook een pak praktische informatie aantreffen over het reilen en zeilen van onze school. De school die wij voor onze kinderen wensen, mag immers geen wereldvreemd gebouw zijn waar onze kinderen ‘leren’. School en gezin zijn op elkaar aangewezen en moeten daarom samenwerken. Zo kan de school een ‘open thuis’ worden, waar opvoeders elkaar vinden in samenwerking, en waar alle opvoeders samenwerken aan de totale en christelijke ontwikkeling van de kinderen.

Als ouder bent u ook steeds welkom met vragen en/of opmerkingen bij leden van het ouderteam. Uw voorstellen worden dan op de eerstvolgende vergadering van het ouderteam op de agenda geplaatst.

2.   Deel 1: informatie

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er nauw bij aan. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

2.1Wie is wie?

2.1.1 Contact met de school

2.1.1.1 De Afdelingen

Onze school bestaat uit vier vestigingsplaatsen:

1

De BreynePeellaertstraat 23,
8600 Diksmuide

051/50 43 12

kleuteronderwijs

Lager onderwijs( 1stelj.-6de lj.)

2

Esenplein 13,
8600  Esen- Diksmuide

051/50 14 19

kleuteronderwijs       

lager onderwijs

( 1ste lj.-2de  lj.-3delj.)

3

Pluimstraat 20,
8600 Diksmuide

051/50 33 17

 kleuteronderwijs

4

Hogestraat 15,

8610 Werken-Kortemark

0468/13 20 12

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs( 1stelj.-6delj.)

 

2.1.1.2 Directie

Directeur

 Patrick BEKAERT

Kaasschaalstraat 7, 8600 Diksmuide  

In het begin van het schooljaar 2017-18

Maarten DUMOULIN

Tarwestraat 16, 8600 Diksmuide

 051/503836 (thuis)

0479/89 99 97

 

0473/26 37 29

 

2.1.1.3 Secretariaat

Afdeling De Breyne Peellaertstraat 23, 8600 Diksmuide

Anja DEBEUCKELAERE

Renata HOET

Nancy ALDERWEIRELDT(rekeningen)

051 /50 43 12

 

2.1.1.4 Zoco

lager en kleuter

 Katrien DEBOUCK
Stationstraat 38 – 8650 Merkem

051/54 52 81

lager

Charlotte MADDELEIN

Werkenstraat 61, 8610 Kortemark

051/62 55 44

 

 

2.1.1.5 Zorg en Ses: kleuter en lager

 kleuter

Sofie VANDECAVEYE

0478/51 28 69

 lager

 Charlotte MADDELEIN

051/62 55 44

 

De leerkrachten zorg en ses zetten zich in om dagdagelijks te werken met de kinderen die extra zorg nodig hebben. Ze helpen zowel binnen de klasmuren als met groepjes leerlingen of individueel.

 

2.1.1.6 Klassen en leerkrachten

opmerking :

Per 1 september zijn verschuivingen mogelijk. Ieder jaar wordt het lestijdenpakket  berekend. In overleg met ouders, leerkrachten en het schoolbestuur  wordt nagegaan of er andere klassen uitgesplitst moeten worden. Het klas aantal en nieuwe inschrijvingen spelen daarbij een belangrijke rol.

Het schoolbestuur beslist over de samenstelling van het personeel.

Afdeling Hogetraat 15: kleuteronderwijs

Peuter/1-2-3 kleuter

 Sofie Lust

Vaartstraat 28, 8610 Kortemark              

0496/03 72 91

Bewegings-opvoeding kleuters

Marijke Seys

Pauwstraat 19, Oostnieuwkerke

051/43 71 31

 

Afdeling Hogestraat 15,  lager onderwijs

1ste leerjaar + Zorg-SES

Charlotte MADDELEIN

Werkenstraat 61, 8610 Kortemark

051/62 55 44

 

(1ste)+2de +3de leerjaar

Heidi  HOORNAERT   

Heidestraat 11, 8820 Torhout

 

050/21 10 65

4de + 5de + 6de leerjaar

Filip BYLO

Werkenstraat 111, bus C, Kortemark

051/57 09 62

Bewegings-opvoeding

Natalie MOERMAN

Tarwestraat 16, 8600 Diksmuide

 

051/ 50 50 00

 

2.1.1.7 Schoolbestuur

benaming:       vzw ‘SG Het Vlakke Land’

                   St.Niklaasstraat 9, 8600 Diksmuide

 

voorzitter:                       Z.E.H. WilfriedJonckheere

penningmeester :          Michel Verfaillie

secretaris :                      Georges Vande Woude

leden : Christine Ramboer, Geert Dendooven, Zr. Antoinette Aeck ,  Philippe Libeert,

Wim Bracquez, Johan Lannoye, Filip Lauwyck

 

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen diocesane begeleiding.

 

2.1.1.8 Scholengemeenschap

Scholengemeenschap Het Vlakke Land

Met als scholen :

·        GVBS, De Br. Peellaertstraat 23, 8600 Diksmuide

·        GVBS, Nieuwpoortstraat 4, 8600 Pervijze

·        G VBS, Beerststraat 36, 8600  Beerst - Vladslo

·        GVBS, Iepersteenweg 8, 8600 Woumen

·        GVBS voor Buitengewoon onderwijs ‘Klimop’, Pluimstraat 22, 8600 Diksmuide

 

Cooördinerend directeur : Marina Sweertvaegher

2.1.1.9 Website

Website : www.vbsdiksmuide.be

Informatie zoals schoolreglement en onthaalbrochure, schoolkalender, … komen op de website van de school.

Om wettelijk in orde  te zijn moeten we aan de ouders toelating vragen om foto’s waarop hun kind staat te mogen publiceren.

Wie bezwaar heeft  tegen het publiceren van fotomateriaal van hun kind tijdens het schoolleven

meldt dit schriftelijk aan de directie.

 

2.1.2       Organisatie van de school

Hier vind je praktische informatie over de school

2.1.2.1  Organisatie van de schooluren

Schooluren

08u.30 tot 11u.40 (woensdag: 8u.30 tot 11u.15)   

12u.55 tot 15u.40 (vrijdag van 12u.55 tot 15u.00)  

 

Vanaf 8u.15 en 's middags tot 12u.30 (op woensdag tot 11u.30) is er toezicht door de leerkrachten.

 

Speeltijd

Voormiddag:

                                        10u.10 - 10u.25

Namiddag:   

                                        14u35 - 14u.50 ( uitz. vrijdag 13u45- 14u00)

 

2.1.2.2 Toegang tot de school

De kinderen komen de school binnen langs de schoolpoort in de Hogestraat. 

Dit hekken is open         vanaf 6u.30 tot 18u.30

Ouders wachten buiten, aan de schoolpoort op de kinderen. De speelplaats is geen verzamelplaats voor de ouders om de kinderen op te wachten. Zo kunnen mensen die toezicht houden een beter overzicht bewaren.

Wie een leerkracht wenst te spreken doet dit niet tijdens de lesopdrachten.  Het best is telefonisch of via het schriftje of via de agenda een afspraak te maken.

Wie de directeur  wil spreken neemt best contact op via het gsm-nummer 0479/89 99 97 van Patrick Bekaert. Bij het begin van het schooljaar 2017-2018 is Maarten Dumoulin de vervangend directeur. Hij is bereikbaar op het nummer 0473/26 37 29

Uiteraard kun je hem ook aanspreken als hij op de afdeling is.

2.1.2.3 Rijbegeleiding

Ouders maken kenbaar via agenda, heen-en-weerschriftje hoe hun kind de school verlaat.

De kinderen die met de rij meegaan

De school richt in het belang van de veiligheid van uw kinderen een thuisrij in. De thuisrij waarvan uw kind eventueel deel  uitmaakt, vertrekt 's middags om 11u.40 en 's avonds om 15u.45. (vrijdag om 15u05)           

De kinderen worden onder begeleiding tot aan de Vladslostraat gebracht. Daar steekt men de rij over op het zebrapad.

Op de plaats waar de rij ontbonden wordt, houdt het toezicht van de begeleiders op.  Bij het vervolg van de weg naar huis of van huis naar school zijn de kinderen verzekerd door de schoolverzekering.

Niemand mag zonder begeleiding de school verlaten, behalve de fietsers.De fietsers verlaten de school via de fietsenbergplaats die uitgang geeft in de St. Niklaasstraat.

 

2.1.2.3 Verkeersveiligheid

Samen met de ouderraad ijveren we voor een grotere verkeersveiligheid aan onze school.  Wij vragen ook aan u, ouders, de verkeersregels te respecteren, zowel wat snelheid betreft als wat betreft de parkeerregels. A.u.b. parkeer uw wagen op de daarvoor voorziene plaatsen.  Het is in het belang en voor de veiligheid van uw eigen kind(eren).   

De school is gelegen in een zone woonerf. De max. toegelaten snelheid bedraagt 30 km per uur. Elke weggebruiker kan zijn of haar steentje bijdragen tot het veilig maken of houden van de schoolomgeving.

2.1.2.4 De opvang

De gemeente staat in voor de financiering en organisatie van de voor- en naschoolse opvang.

Voorschools : 6u.30 tot 8u.15

(Voorschoolse opvang is te betalen tot 8.00 uur en dit in samenspraak met alle scholen van

Kortemark.)

Naschools : 15u.55-18.30u

Op vrijdag : 15u.15-17u

Op woensdag is er naschoolse opvang tot 12u.30

Daar er niemand om 6u.30 van de opvang gebruik maakt, start Lena pas om 7u.  Wie vroeger wenst te komen gelieve dan wel op voorhand te verwittigen. Lena

 

Prijs : € 0,37 per kind en per begonnen kwartier.  Er is 25% korting vanaf het tweede kind van het gezin, die gelijktijdig van de opvang gebruik maakt.

 

Dit bedrag is ook fiscaal aftrekbaar.  Attesten worden aan de ouders bezorgd.

De kinderen verblijven in de eetzaal, turnzaal of in de speeltuin.

Kinderen van de lagere afdeling moeten wel eerst hun huistaak maken.

 

Afspraken:

- Het lokaal of de speelplaats wordt netjes gehouden.

- Alleen wie een briefje of via de agenda met een korte mededeling Mieke verwittigd  , mag zonder begeleiding de opvang verlaten. Deze mededeling moet ondertekend worden door een van de ouders.

- Wie de opvang verlaat, meldt zich persoonlijk bij de verantwoordelijke van de avondopvang.  

- Voor wie zich niet aan de afspraken houdt, zijn er volgende sancties voorzien.  De directeur  neemt de beslissing en neemt contact met de ouders.

Ze staan in volgorde

- Een opmerking

- Een strafwerk

- Een tijdelijke verwijdering uit de avondopvang  

- Een definitieve uitsluiting uit de avondopvang

Als kinderen nog langer moeten opgevangen worden op woensdagnamiddag of vrijdagavond dan kan dit via de kinderopvang van de gemeente. ZieZaZo (opvang tot 18.30 uur)

 

 

 

Belangrijk:

- U moet daarvoor deze gemeentelijke kinderopvang de dag ervoor ten laatste verwittigen. Tel. Nr. 051/57 55 74 of gsm nummer: 0479/68 02 09

- Vergeet ook niet de klasleerkracht te verwittigen ten laatste op de dag zelf.

 

 

2.1.3 Samenwerking

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontact. (Zie ook engagementverklaring.) Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Contactpersoon bij een afspraak :

klasleerkracht : via schoolagenda of via telefoon leerkracht (buiten de schooluren)

zorgcoördinator : via telefoon of brief in gesloten briefomslag, tav de zorgcoördinator.

              directeur : via gsm, via mail of via brief in gesloten briefomslag, gericht aan de directeur.

De school neemt soms ook contact met jullie op.  Algemene zaken gaan via een briefje.  Dit kan via de schoolagenda (of heen- en weerschriftje bij de kleuters)

Voor de meer persoonlijke zaken word je uitgenodigd, of via een brief in een gesloten briefomslag of telefonisch of via mail.

2.1.3.1 Ouderteam

Een lijst van de leden, voorzitter, secretaris en penningmeester van de ouderraad wordt via uw kind meegegeven na definitieve samenstelling via het verslag van de  ouderraad.

Patrick Bekaert, directeur, vertegenwoordigt de school in de vergaderingen van het oudercomité. De vereniging heeft tot  doel de opvoeding en het onderwijs van de kinderen te bevorderen door een nauwe samenwerking tussen ouders en  school.

2.1.3.2 Schoolraad

Van zodra vervangend directeur Maarten Dumoulin hiervoor over de nodige informatie en knowhow beschikt of wanneer Patrick Bekaert terug in functie is, wordt de nieuwe schoolraad geïnstalleerd.

U krijgt een bericht ter kennisname van de samenstelling.

De Schoolraad waarborgt een adviesmogelijkheid van drie geledingen nl. personeelsleden, ouders en leden van de lokale gemeenschap.

2.1.3.3 Lokaal overlegcomité

Een overlegplatform tussen  het schoolbestuur en de syndicale vertegenwoordigers van de leerkrachten.

         Als vertegenwoordigers van de leerkrachten

             Inge Demuynck

             Katrien Déré

             Evelien Verhaeghe

             Sofie Lust

        Als vertegenwoordigers van de raad van bestuur

              E.H. Deken Wilfried Jonckheere

             Geert Dendooven

             Philip Libeert

 

2.1.3.4 CLB

Het CLB van Veurne-Diksmuide-Westkust verleent zijn medewerking bij het volgen, onderzoeken en bespreken van kleuters en leerlingen.  Bij problemen zoekt het CLB met de ouders telkens naar de meest geschikte hulp.

Het CLB is een vertrouwde instantie op school en heeft regelmatig contact met directie, zorgcoördinator en leerkrachten.

Ons CLB wordt geleid door directeur Jan Seys.

Domeinen :

 begeleiding bij leermoeilijkheden en ontwikkelingsproblemen :

       o spraakmoeilijkheden en taalachterstand

       o vertraagde motoriek

       o leesproblemen, dyslexie

       o aandachtsproblemen, AD(H)D

       o …

begeleiding bij studiekeuze

       o studiekeuze na het 6deleerjaar

begeleiding bij problemen op sociaal en emotioneel vlak

       o gedragsproblemen

       o concentratieproblemen

       o rouwverwerking

       o faalangst

       o …

begeleiding van preventieve gezondheidszorg

       o algemeen medisch onderzoek op het CLB : 2de kleuter en 5delj.

       o Lengte – gewicht – gezichtscontrole op school : 1stekleuter + 1stelj + 3delj

       o Gratis vaccinatie mits toestemming :

               1stelj. : difterie – polio – tetanus –pertussis

               5delj. : mazelen – bof – rode hond

               Mogelijkheid tot inhaalvaccinaties

 

Het CLB werkt op aanvraag van de school of van de ouders.  U kan als ouder steeds contact opnemen met de medewerkers van het CLB.  Het CLB werkt gratis en is gebonden aan het beroepsgeheim.

Contact:

        Vrij CLB

       Kasteelstraat 31

       8600 Diksmuide

       Tel 051/50 45 58

       Fax 051/50 52 64

Contactpersoon :Lies Vanhuyse,Psycho-pedagogisch werker  (lies.vanhuyse@vclb-veurne.be)

Info

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.  Dat is met de ouders besproken in de schoolraad.

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen.  Het CLB werkt gratis en discreet.  Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.  Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde  begeleidingsplan.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:

de begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.

collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid.  In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders.  Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school.  Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.

De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen.  Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding.  Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het multidisciplinair dossier van uw kind - Overdracht van het CLB-dossier

De school waarin uw kind is ingeschreven behoort tot het werkgebied van het Vrij CLB Veurne-Diksmuide- Westkust.

Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-dossier.

Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB- dossier de leerling volgt.  Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

Er bestaat maar één CLB- dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel.  Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt.  Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier.  Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders.  Als ouder kunt u afzien van die wachttijd.  U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet- verplichte gegevens uit het dossier.  U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

Indien u verzet aantekent verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet.  Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

Nuttige adressen

-Commissie inzake Leerlingenrechten

Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten

t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)

H. Consciencegebouw

Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11

1210 Brussel

02/553 92 12

e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

 

-Commissie Zorgvuldig Bestuur

Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

AGODI

t.a.v Marleen Broucke

Adviseur

Kamer 1C 24

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

02/553 65 56

e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

- Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Adres : Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

             Guimardstraat 1

             1040 Brussel

E-mail : secretariaat@katholiekonderwijs.vlaanderen.be

 

3.   Deel 2: Pedagogisch project : Wat willen we?

We zijn niet gebaat met een visie op papier, een visie die niemand weet staan, die niemand leest, die niemand kent...

We hebben geprobeerd om het pedagogisch project, de visie, de missie, the mission... van onze school zeer compact te herformuleren. 

Drie zinnen.  Vlug te lezen, makkelijk te onthouden en er zit inhoud achter.  Met deze compacte formulering maken we meteen ook duidelijk waar het op staat.

Wie onze school binnen komt moet deze visie herkennen (ook letterlijk, maar nog liever in datgene wat we effectief doen). 

Als het dode letter blijft, zijn we alvast nog niet op de goede weg.

 

We komen naar school om te leren.

We proberen het maximum uit onze mogelijkheden te halen... en genieten van dit proces.

 

Deze opdracht is er niet alleen voor de kinderen, maar voor allen die op school werkzaam zijn (directie, onderwijzend personeel, toezichthoudend personeel, onderhoudspersoneel, ...)

We komen naar school om te leren.

Het lijkt de logica zelve. Het is de kerntaak van een school.  Ontwikkelingsdoelen, eindtermen, leerplannen (van het katholieke net) maken ons duidelijk wat kinderen op onze school allemaal moeten leren (op cognitief, dynamisch-affectief en psycho-motorisch vlak), met de bedoeling om dit nadien efficiënt te kunnen toepassen in nieuwe situaties. 

Leren is ook iets wat je moet leren.Leren leren is hoe je het leren zo goed mogelijk organiseert en aanpakt en welke houding je hiervoor nodig hebt.

Met "leren" bedoelen we ook "leren leven"

Voor onze school betekent dit dat Jezus Christus dé inspiratiebron is.  Leven, zoals Hij het ons heeft voorgedaan :

behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden (Mt7,12)

Leren leven zodat we ...

- meewerken aan de opbouw van een goede samenleving, met plaats voor allen, in alle redelijkheid, met een eerlijke en 'beschaafde' economie, goede scholing voor iedereen, een goede verdeling van werk en met een flinke zorg voor wie het nodig heeft.

- 'goede rentmeesters' worden.  We mogen dus van alles volop genieten van wat we gekregen hebben, maar we moeten ons ook realiseren dat we het maar in bruikleen hebben.  We moeten het ook in goede staat kunnen doorgevenom aan opvolgers, de nieuwe generatie.

- verantwoordelijk leren opnemen omdat we mens zijn tussen onze medemens.  Zoals Jezus gezegd heeft moeten we van onze naaste houden, hongerigen brood geven, dorstigen water, naakten kleding.  We moeten gevangenen niet in de steek laten en vreemdelingen verwelkomen.

- op al de ethische kwesties een antwoord kunnen geven dat geïnspireerd is door de woorden en daden van Jezus zoals in het Evangelie beschreven.

- ...

 

 

We proberen het maximum uit onze mogelijkheden te halen...

 Dit is een 'missie', een streefdoel, geen feit.

Deze missie is zowel bedoeld voor leerkrachten als leerlingen.

Meteen stellen we dus ook dat we nooit voor de volle 100% in die missie zullen slagen, maar steeds stappen moeten zetten in de richting van deze missie.

Deze gedachte is ontstaan uit het feit dat we naar school komen om te leren.  We kunnen het dus nog niet, maar we komen naar school om onze kennis en vaardigheden te vergroten.

Wanneer zijn we in onze missie geslaagd... als leerling, als directie, als onderwijsgevende, als toezichthouder, als onderhoudspersoneelslid, ... als mens?  Of is 5 op 10 behalen voldoende?Het gaat hier in principe om de het beleid dat we rond zorg en rond gelijke kansen voeren.

Een sterk pedagogisch-didactisch beleid (zie We komen naar school om te leren) is hoe dan ook fundamenteel.

De invalshoek voor het zorgbeleid en het gelijkekansenbeleid zijn anders.

Bij het zorgbeleid ligt de focus op de manier waarop kinderen er in slagen om zo vlot mogelijk te leren.

Bij het gelijke onderwijskansen ligt de focus vooral op het omgaan met socio-economische en culturele achtergrondkenmerken van onze leerlingen.  De context waarin onze leerlingen opgroeien, de bagage die ze van thuis meekrijgen en ook de groepsgebonden achtergrondkenmerken kunnen de kansen en het leren van deze leerlingen hypothekeren mochten we deze uit het oog verliezen.

Uiteraard zullen we rekening moeten houden met de mogelijkheden die onze leerlingen hebben, zelfs met de mogelijkheden van de leerkracht, de directie, ...  Niemand is perfect volmaakt, maar het is de bedoeling dat we met de mogelijkheden die we hebben er het maximaal rendement mee proberen te creëren. 

Daarom vertrekken we vanuit een visie rond zorg waarbij we voorzien in een basisaanbod voor iedereen, verhoogde zorg en zelfs uitgebreide zorg als het nodig zou zijn.  Mocht dit ondanks alle inspanningen nog te weinig zijn, dan zetten we samen met u stappen op zoek naar een school op maat.

Om dat alles te kunnen realiseren en volhouden werken we handelingsgericht. Dit is als het ware de motor waardoor

We doen dit :

ü  Als we vertrekken van de ontwikkelings- en/of ondersteuningsbehoeften van de leerling en/of de leerkracht. 

ü  Als we samen werken en onze samenwerking op mekaar afstemmen.

ü  Als we ons bewust zijn dat we als leerkracht er echt wel toe doen.  Onze taak is echt wel belangrijk.  We moeten dus proberen "meester" te worden in onze opdracht.

ü  Als we vertrekken vanuit een positieve ingesteldheid, vanuit datgene wat men wél kan.

ü  Als we op een constructieve manier proberen samen te werken (opbouwen ipv van afbreken)

ü  Als we doelgericht te werk gaan en niet op goed geluk af of ondoordacht.Als we systematisch te werk gaan en zorgen dat het voor iedereen duidelijk en klaar is wat we aan het doen zijn.

Wat de leerling doet, wat de leerkracht doet, de zorgleerkracht doet, ... is onderwerp van een brede evaluatie.

Breed evalueren betekent evalueren om te leren, evalueren van alle competenties, met verschillende evaluatieinstrumenten, met de leerlingen als actieve participanten, op verschillende momenten en met communicatie over de resultaten tot gevolg.

 

 

…en genieten van dit proces.

Dat is misschien wel een moeilijke om uit te leggen, waarover gaat dit eigenlijk. Het is weinigen (zelfs waarschijnlijk niemand) gegeven om te leren (maar dan op alle fronten) zonder de minste inspanning.  De ene zal er uiteraard meer moeten voor doen dan de andere.

Maar eigenlijk gaat het niet om de inspanning die men moet leveren om iets te leren, maar wel over hoe men kan terugkijken op de weg die men al afgelegd heeft om tot het huidig resultaat te komen.

De gedrevenheid, de inzet, de goesting, de nieuwsgierigheid, de motivatie, ... die bij uw kind van nature in meer of mindere mate aanwezig is,  zal zeker een rol spelen,  het gebouw, de nette klas, de mogelijkheden die het digitale bord verschaft,.. kan ook er toe bijdragen dat uw kind graag naar school komt.  Zelfs de klasgenoten zullen een invloed hebben, maar wat vooral belangrijk zal zijn, zijn de mensen die uw kind begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.

De manier waarop zij als mens aangesproken worden is uitermate van belang.

We zijn goed bezig als we er in slagen om:

ü  uw kind nieuwsgierig, leergierig te maken of te houden

ü  uw kind te motiveren om de nodige inspanning te leveren 

ü  uw kind uit te dagen, aan te zetten om vaardiger te worden 

ü  uw kind terecht te laten zeggen : "Waw, ik kan het al een beetje beter!"

ü  Als uw kind thuis komt en roept : "Mama, mama (of papa, papa)... moet je eens weten wat ik al kan.", dan zijn we heel waarschijnlijk goed bezig.

 

4. Deel 3: Het reglement

4.1 Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

4.1.1 Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind.  Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de  school.  Daarvoor plannen we in de loop van de grote vakantie huisbezoeken of een onthaalmoment, een ouderavond  in de klas van uw kind in de loop van oktober.  U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de  manier van werken.

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind.  Dat doen we in het kleuter via het heen-en weerschriftje, de werkjes die meegegeven worden, ...In de lagere afdeling gebeurt dit schriftelijk via de wekelijkse klasagenda, de maandrapporten, het kerst- en  zomerrapport.  Daarnaast worden ook regelmatig proeven meegegeven, werkjes van de leerlingen, ...

We organiseren ook twee maal per jaar individuele oudercontacten.  Verder in dit schoolreglement worden de data  meegedeeld.  Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan u ook zelf een gesprek aanvragen met  de leerkracht van uw kind.  U regelt best deze afspraak via de telefoon.  Niet tijdens de lesuren of op de speelplaats.

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw  kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment, indien u om gegronde redenen niet op  de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

4.1.2 Aanwezig zijn op school

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en  voor de toelating tot het eerste leerjaar.  Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

Te laat komen kan niet!  De school begint om 8u.30 en eindigt om 15u40.  Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is.  Wij verwachten dat u de klasleerkracht voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Wil daarvoor telefonisch contact opnemen met de leerkracht. Gelieve naam en vermoedelijke duur van de afwezigheid alsook de reden te vermelden.  Dank bij voorbaat.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden.  U kan zich  niet onttrekken aan deze begeleiding.

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met u en met het CLB :

·       We zullen niet  nalaten u te wijzen op de leerplicht, alsook op de bestaande reglementering inzake afwezigheden.

·       Bij de vijfde onwettige afwezigheid wordt u alsook het CLB, binnen de 10 dagen aangetekend verwittigd.

·       Het CLB start een begeleidingstraject op met u.

 

U kan steeds bij ons terecht bij problemen.  We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Kinderen moeten ook een schooljaar lang regelmatig naar school gaan in een Nederlandstalige kleuterklas. Met  'regelmatig' bedoelt men dat het minstens 250 halve dagen aanwezig is in de derde kleuterklas. Halen ze deze  aanwezigheid niet, dan moeten ze een taaltoets doen. Dit geldt niet voor kinderen die naar het buitengewoon  onderwijs overstappen. Deze 250 halve dagen aanwezigheid gelden enkel voor kinderen die niet leerplichtig zijn. Deze 250 halve dagen hebben ook te maken met de schooltoelage. Om het volgend schooljaar de  schooltoelage te behouden, moeten de kleuters uit de derde kleuterklas, jonger dan zes jaar, minstens 250  halve dagen aanwezig zijn.

In verband met het behoud van de schooltoelage gelden er trouwens per kleuterklas ook andere voorwaarden.  Waar de ouders, zo blijkt, nog veel te weinig van op de hoogte zijn. Ik zet ze hier nog even op rijtje:

Als een kleuter 2 jaar is op 31 december, moet hij minstens 100 halve dagen op school aanwezig zijn. 

Als een kleuter 3 jaar is op 31 december, moet hij minstens 150 halve dagen op school aanwezig zijn.

Als een kleuter 4 jaar is op 31 december, moet hij minstens 185 halve dagen op school aanwezig zijn.

Als een kleuter 5 jaar is op 31 december, moet hij minstens 250 halve dagen op school aanwezig zijn.

Als een kleuter 6 jaar is op 31 december, valt hij onder de leerplicht en alle wettelijke bepalingen hieromtrent.

 

4.1.3 Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid.  Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen.  Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem.

Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte, individuele begeleiding.  Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

 

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie.  Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip.  Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen.  De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar.  Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

 

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden.  Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

 

4.1.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school.  Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren.  Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. 

 

Dit kan ondermeer door :

 

ü  Zelf Nederlandse lessen te volgen.

ü  Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.

ü  Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, ... (bv. kind in de opvang laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, ...).

ü  Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels).

ü  Uw kind te laten aansluiten bij een plaatselijke jeugdbeweging, sportclub, academie (muziek, woord, plastische kunsten,...);

ü  Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma's te laten kijken en er samen met hem over praten.

ü  Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma's te laten luisteren.

ü  Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.

ü  Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.

ü  Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen.

ü  Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.

ü  Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.

ü  Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.

ü  Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

 

4.2 Inschrijven van leerlingen

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet, zie ook punt 2.2).

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

 Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. 

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. 

De algemene inschrijvingsperiode voor het komende schooljaar start vanaf de eerste schooldag na 15 maart.

Daarvoor kunnen de ouders die hiervoor in aanmerking komen zich beroepen op een voorrangsregel nl. als er al een broer of zus op school i ingeschreven of als de leerling een zoon/dochter is van een personeelslid. Deze voorrangsperiode loopt van 1 maart tot en met 15 maart.

 

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.   Het schoolreglement wordt via elektronische drager aangeboden en is vlot te lezen via de website van de school. De link hiernaartoe wordt ook elk jaar per brief gecommuniceerd. De ouders moeten er zich  schriftelijk  akkoord mee verklaren. Enkel bij uitdrukkelijk verzoek wordt een papieren versie van het schoolreglement bezorgd. Bij  de inschrijving dient een officieel  document te worden voorgelegd dat  de identiteit van het kind  bevestigt  en de  verwantschap aantoont (de ISI+-kaart, het trouwboekje, het  geboortebewijs,  een identiteitsstuk van  het kind zoals  een  bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een  reispas,...).  De inschrijving van een  leerling geldt voor de  duur van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de  ouders zich met een wijziging van het  schoolreglement niet  akkoord verklaren (zie verder), bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet, zie ook verder).

Bij de inschrijving van een leerling, zal de school informeren naar de organisatie van het ouderlijk gezag, de  gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,... de school gaat echter uit van een vermoeden van instemming van de  andere ouder indien zij niet op de hoogte is of wordt gebracht van een problematische situatie.  Indien de school op  de  hoogte is van een (mogelijke) problematische thuissituatie, zal zij de toestemming van beide ouders vragen bij  de  inschrijving van het kind in de school.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij  worden  slechts eenmaal ingeschreven  volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan  ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de  toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de  kleuter  opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving  invullen en  handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in   het    aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Kleuters vanaf 2.5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op volgende instapdagen :

4.2.1 Instapdata tijdens het schooljaar

·       de eerste schooldag na de zomervakantie

·       de eerste schooldag na de herfstvakantie

·       de eerste dag na de kerstvakantie

·       1 februari

·       de eerste schooldag na de krokusvakantie

·       de eerste schooldag na de paasvakantie

·       de eerste schooldag na Hemelvaart

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school  toegelaten zonder rekening te houden met  de instapdagen.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt  voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden.  Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het  lopende schooljaar.  Als hij nog niet  de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van  het   lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende  voorwaarden voldoen :

BELANGRIJKE VERANDERING VANAF SCHOOLJAAR 2017-2018

5-jarige kleuters moeten tijdens het schooljaar 2017-2018 ten minste 250 halve dagen (in plaats van 220 voorheen) aanwezig zijn geweest om op 6-jarige leeftijd rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2018-2019. De klassenraad van het lager onderwijs beslist over de toelating voor de leerlingen die niet voldoende aanwezig zijn geweest.

Toch toegelaten door de klassenraad.: De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.

In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.

De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad.

4.2.2 Doorlopen van inschrijving

Is je kind ingeschreven in onze school dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar een andere vestiging van de Vrije Basisschool Sint-Niklaas.

4.2.3 Weigering/ontbinding van de inschrijving

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze.  Toch kan de school een leerling  weigeren onder bepaalde  omstandigheden.

1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande  schooljaar door een tuchtmaatregel  definitief werd uitgesloten in de school.

2. Een kind dat beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo'n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarden.  Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.

Wanneer de leerling niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.

3. Onze school moet haar capaciteit vastleggen. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven.De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.

De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de draagkracht van  de  school) bij aangetekend schrijven  of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.  Ouders  krijgen  toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur.

Bij een weigering op draagkracht wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) onmiddellijk, en zonder te  wachten  op de vraag van de ouders, een  bemiddelingsprocedure opgestart.  Bij weigering op basis van de  andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken.  Indien de school niet  behoort tot een LOP zal het Departement Onderwijs een nabijgelegen LOP aanduiden.  Na de  bemiddeling door  het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de  Commissie inzake  Leerlingenrechten.

Maximumcapaciteit bepaald door onze school

Voor de kleuterafdeling

    De BreynePeellaertstr. 23                   200 kleuters

    Esenplein 13                                           100 kleuters

    Pluimstraat 20                                         100 kleuters

    Hogestraat 15                                         50 kleuters

Voor de lagere school

    De BreynePeellaertstr. 23                   425 leerlingen

    Esenplein 13                                           100 leerlingen

    Hogestraat 15                                         75 leerlingen

 

Maximum per afdeling

    De BreynePeellaertstr. 23                   625 leerlingen

    Esenplein 13                                           200 leerlingen

    Pluimstraat 20                                        100 leerlingen

    Hogestraat 15                                         125 leerlingen

Totaal voor de school                                1050 leerlingen

4.Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk  of  via elektronische drager over die wijziging en de ouders geven opnieuw schriftelijk akkoord. Indien  de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving  van  het kind  een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.

5. Is je kind ingeschreven in de kleuterschool van een bepaalde vestiging dan hoeft het zich niet meer opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

4.2.4 screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren.  Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.  Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers.  Zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

 4.3 Ouderlijk gezag

Zorg en aandacht voor het kind:

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid,  begrip  en extra aandacht bieden.

 

Neutrale houding tegenover de ouders:

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet,  staan  gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter  is, houdt  de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan  volgt de  school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

 

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de  wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden  genomen.

- Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …

- Afspraken in verband met oudercontact

 

Onze houding t.o.v. Co-schoolschap

Co-schoolschap is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij  welke  ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het  leren te  garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

4.4 Organisatie van de leerlingengroepen

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

 Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.  Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

4.5 Afwezigheden

4.5.1 Op wie is de regelgeving van toepassing? 

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De  regelgeving is  ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd  nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op  vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.Niet- leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet  onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de  afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

4.5.2 Welke afwezigheden zijn gewettigd?

Belangrijk : Wie binnen de 5 effectieve schooldagen geen geldig  document kan voorleggen (briefje, doktersattest, ...) wordt als onwettig  afwezig beschouwd.

4.5.2.1 Ziekte

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest  vereist.  Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer- specialist, een psychiater, een tandarts, een  orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren  plaatsvinden.


Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een  doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en  het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is  voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders.

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als:

o   Het attest zelf de twijfel van de geneesheer aangeeft wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;

o   Het attest geantedateerd is of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;

o   Het attest een reden vermeldt die niets met de medische toestand van de leerling  te maken heeft zoals bv. de  ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, … 

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk  briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een  medisch attest vereist.  

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.

4.5.2.2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring of een document met  officieel karakter kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand  akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.

o   Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het  kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind.

o   Het bijwonen van een familieraad.

o   De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een  echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank).

o   Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een  onthaal- , observatie- en oriëntatiecentrum).

o   De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het  openbaar vervoer, door overstroming,...).

o   Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging  van een leerling (Anglicaanse, Islamitische, Joodse, Katholieke, Orthodoxe, Protestants- evangelische godsdienst)

Concreet gaat het over:

                            -  islamitische feesten: het Suikerfeest en  het Offerfeest  ( telkens 1 dag);

 -  joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen),  het Slotfeest (2 laatste dagen),  de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4  dagen), het Wekenfeest (2 dagen);

-  orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest  niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

- De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants-  evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school.

 

4.5.2.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd  door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het  geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:

o   Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en  met de tweede graad. ( Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat  hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode).  Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland  bijgewoond worden.

o   Het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een  kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig  zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar).

o   De deelname aan time-out- projecten (code O). Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor,  maar in die situaties waarin voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het belang van de  leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen  andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie;

o   In echt uitzonderlijke omstandigheden zijn ook afwezigheden voor persoonlijke redenen rechtsgeldig. Voor deze afwezigheden moet  de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per  schooljaar (al dan niet gespreid).

o   Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan  worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende  elementen:

Volgende documenten zijn dan nodig :

-          een gemotiveerde aanvraag van de ouders;                          

-          een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportclub

-          een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de              Vlaamse Gemeenschap;                                                              

-          een akkoord van de directie.

Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de  directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding  toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht  veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

4.5.2.4 Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden.

De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis-  en circusexploitanten en -  artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking  maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school  aanwezig zijn.

Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er - net als  alle andere ouders -  op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is.
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat  het kind tijdelijk  met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders  maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school  verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de  ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de  ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind  gewettigd afwezig.

4.5.2.5 Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de schooluren voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

- Na ziekte of ongeval. De school heeft een dossier met daarin:

             Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden.

             Een medisch attest met de frequentie en de duur van de revalidatie.

             Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders.

             De toestemming van de directeur.

 De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.

- Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose. De school heeft een dossier met daarin:

             Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden.

             Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet         motiveren waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als een schoolgebonden aanbod.

             Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de       manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatie-uitwisseling zal         verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB.

             De toestemming van de directeur.

             De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit     zijn de kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200      minuten, verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.

- Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker.

 4.5.2.6 Afwezigheden ingevolge preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting

Het algemeen principe is dat de school bij preventieve schorsing een tijdelijke of definitieve uitsluiting in opvang voorziet. Enkel als de school aan de ouders schriftelijk motiveert waarom dit niet haalbaar is, moet de school niet voor opvang zorgen.

Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang niet haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid

 

4.5.2.7 Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te  beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z. problematische  afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) verliezen hun statuut van regelmatige leerling  overeenkomstig van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen  getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de  personeelsformatie en de toelagen.

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Van zodra het kind meer dan 5 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB  een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.  De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.

4.6 Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-muros activiteiten)

Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan alle ééndaagse uitstappen.  Indien de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.  Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteiten minder dan een volledige lesdag duurt. Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist.

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactivteiten (één of meerdere dagen) dienen op school aanwezig te zijn.

Bosklas

Er is bosklas om de drie jaar voor  het vierde, vijfde en het zesde leerjaar. Het bedrag wordt gevraagd in drie schijven.

4.7 Getuigschriften basisonderwijs

Vanaf dit schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op het eind van het basisonderwijs een getuigschrift. Leerlingen over wie de klassenraad oordeelt dat ze in voldoende mate alle doelen in het leerplan bereikt hebben, krijgen het getuigschrift basisonderwijs. De andere leerlingen krijgen een getuigschrift dat aangeeft welke doelen ze bereikt hebben.

4.7.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.

Of een leerling een getuigschrift krijgt zonder specifiëring welke doelen werden bereikt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.

Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

4.7.2 Beroepsprocedure

Let op:

wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.

De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

E.H. Deken WifriedJonckheere

Schoolbestuur SG Het Vlakke Land

 Sint-Niklaasstraat 9

8600 Diksmuide

 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

·       Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend.

·       Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

  Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

·       Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

·       De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.

·       De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

4.8 Onderwijs aan huis

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft het onder bepaalde voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven.

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school kan  in overleg met de ouders ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden.

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. (zie ook infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)

4.9 Orde- en tuchtmaatregelen

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

4.9.1 Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

§  een verwittiging in de agenda.

§  een strafwerk.

§  een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

§  Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

4.9.2 Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.

4.9.2.1 Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

4.9.2.2 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn

§  een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;

§  een definitieve uitsluiting.

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.

Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.

Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting tijdens het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

4.9.3 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting.

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

E.H. Deken WifriedJonckheere

Schoolbestuur SG Het Vlakke Land

 Sint-Niklaasstraat 9

8600 Diksmuide

 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 

- Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend.

- Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering    waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

De beroepscommissie zal steeds de leerling en zij/haar ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.  Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

4.10 Bijdrageregeling

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden.  Evenmin kunnen er bijdragen worden  gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te  realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. De overheid bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking  moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.

 

Lijst met materialen

- Bewegingsmateriaal

- Constructiemateriaal

- Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software

- ICT- materiaal

- Informatiebronnen

- Kinderliteratuur

- Knutselmateriaal

- Leer- en ontwikkelingsmateriaal

- Meetmateriaal

- Multimediamateriaal

- Muziekinstrumenten

- Planningsmateriaal

- Schrijfgerief

- Tekengerief

- Atlas

- Globe

- Kaarten

- Kompas

- Passer

- Tweetalige alfabetische woordenlijst

- Zakrekenmachine

 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:

-   Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en  ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen.

Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren.

Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt het geïndexeerd plafond:

              - Voor kleuter € 45

              - Voor lagere schoolkinderen € 85

- Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2017-2018 een maximumfactuur van €425 per kind voor de volledige loopbaan lager  onderwijs  te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd  worden.

 

-   Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.   

In bijlage vindt u de lijst van bijdragen die na overleg binnen de schoolraad door het schoolbestuur gevraagd worden aan de ouders voor deelname aan  activiteiten en voor gebruik van materialen die niet kosteloos kunnen aangeboden worden.

Sommige bedragen kunnen wijzigen in de loop van het schooljaar:

Bv. wanneer er buiten onze wil om een prijsstijging is voor het zwemmen, maaltijden verzorgd door de traiteurdienst,  ....

Wij vragen een bijdrage voor:                                                        Richtprijs:

Zwemmen (verplicht)

             1ste, 2de,4de, 5de en 6de leerjaar                                                 € 1,00

             3de leerjaar                                                                               gratis          

Schoolreis  

             Kleuter                                                                                      € 20,00

             Lager                                                                                         € 20 à 25      

              Eventueel een drankje                                                          € 1,50    

Bosklassen 

             4de, 5de en 6de leerjaar afdeling SN (betaling wordt over 3 beurten verdeeld)     € 150,00

gymkledij

             T- shirt                                                                                     € 8,00 (zijn er nog niet)

             Zwart broekje/ witte sokken/ turnpantoffels                             vrij aan te kopen

Sportdag (verplicht)                   

              Kleuter                                                                                   € 5,00

             Lager                                                                                       € 9,00        

SVS activiteiten :

Rollebolle (2-3kl)                                                                 € 3,00

Kronkeldidoe (1ste gr)                                                          € 3,50

Alles met de bal (2de gr)                                                      € 3,50

American Games (3de gr)                                                    € 3,00

                                                     

Deelname aan culturele activiteit (podiumkunsten) :                   € 4,00

Bezoek aan auteur (lagere afdeling) :                                             € 1,50

U kunt vrij gebruik maken van  :               

Maaltijden :

             Kleuter  (soep, warme maaltijd, water)                                          € 3,00

             Lager    (soep, warme maaltijd, water)                                3,25              

Middagtoezicht                                                                    € 0,50

             Soep                                                                                        € 0,50

Drank :

Fristi of chocolademelk                                                        € 0,35

Fruitsap                                                                                  € 0,45

Opvang per beginnend kwartier                                                      € 0,37

Tijdschriften :

De tijdschriften worden NIET gebruikt in klas. (Indien ze uitzonderlijk wel gebruikt worden, dan koopt de school ze  aan).

Het nemen van een abonnement is volledig vrij!

Doremini (1 kl)                                                                        € 35,00/ jaar

Doremix (2kl)                                                                         € 35,00/ jaar                                    

Doremi (3kl)                                                                           € 35,00/ jaar

Zonnekind (1ste lj)                                                                € 37,00/jaar

Zonnekind (2de lj)                                                                 € 37,00/jaar

Zonnestraal (3- 4delj)                                                           € 37,00/jaar

Zonneland                                    (wordt wel in de klas gebruikt en dus betaalt de school)

Vlaamse filmpjes (5- 6de lj)                                                 € 31,00  per jaar

Leeskriebels (3de - 4de lj)                                                    € 28,00  per jaar

Robbe en Bas (1ste- 2e lj)                                                    € 28,00 per jaar

Leesknuffel (2de- 3de kleuter)                                             € 37,00 per jaar

Leesbeestje (1ste kleuter)                                                   € 21,00 per jaar

Kerstboek, paasboek, vakantieboek                                  € 6,00  per boek

 

betalingen :

Op het einde van de maand volgt een gedetailleerde maandrekening en overschrijving.   Deze wordt via mail verstuurd.  Betaal tijdig! 

Als er herinneringen moeten opgemaakt worden en verstuurd, kan de school 5,00 Euro administratiekosten aanrekenen.

Er kan via domiciliëring betaald worden. De ouders die hiervan nog geen gebruik maken krijgen in het begin van het  schooljaar de nodige formulieren.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Conflictbeheer :

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekeningen, kunt u contact opnemen met de directeur.  Het  is de bedoeling dat er afspraken  worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte  afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen.  Ook dan  zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing.  Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot  het  versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de  wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Bij  afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren. 

Bij verlies of beschadiging van schoolmateriaal  kunnen de door school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de  ouders.

Bij achterstallige betalingen van twee maanden volgt de school de normale procedure als bij niet- betaling. De ouders worden hiervan verwittigd.

 

4.11 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid)

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een schoolbestuur, directie, leraren, niet- onderwijzend personeel of leerlingen,  waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op t-shirts.

Voorbeelden van sponsoring zijn:         

- gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen.

- gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders.

- gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes.

- sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, computerapparatuur of cateringactiviteiten.

- schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring.

 

Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst is het handig om de volgende regels als uitgangspunt te gebruiken:

- sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.

- sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.

- sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt.

- sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden.

- sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen.

- sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen

Het Schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs als het gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd. Het Schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is.

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de    Commissie Zorgvuldig Bestuur, Departement Onderwijs, Secretariaat-generaal,  t.a.v. Willy Van Belleghem, Kamer 5B25, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel   

 

4.12 Vrijwilligers

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers te informeren over een aantal elementen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de informatie betreffende de vrijwilligers in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte.

Organisatie

       VZW SG het Vlakke Land

       Vrije Basisschool

       Wilgendijk 3

       8600 Diksmuide

 

Maatschappelijk doel : onderwijs aan kleuter en lager

 

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij de verzekeringsdienst van het interdiocesaan Centrum  (dossiernr. C90/2 … polisnr. 24000398).

De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vrije verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij de verzekeringsdienst van het interdiocesaan Centrum  (dossiernr. C90/2 … polisnr. 97014882).

Vergoedingen

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

Aansprakelijkheid

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk als de fout door bedrog of een zware fout tot stand kwam. Voor een  lichte fout is de vrijwilliger enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Geheimhoudingsplicht

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger interne informatie of geheimen van leerlingen of leerkrachten kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht.

4.13 Preventie en welzijn

Het schoolbestuur en de directie  verklaren een actief welzijnsbeleid te willen voeren conform de wettelijke bepalingen (1) en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject.

Om gestalte te geven aan dit beleid:

1. werken het schoolbestuur en de directie, in samenwerking met de hiërarchische lijn, met medewerking en advies van de interne en externe diensten, een dynamisch risicobeheersingssysteem uit, stellen een globaal preventieplan op en voeren jaarlijks de actieplannen uit. Daarbij wordt voorafgaandelijk het advies gevraagd van het comité/de vakbondsafvaardiging of worden de plannen voorgelegd aan het personeel.

In dit globaal preventieplan en deze jaaractieplannen worden o.a. de doelstellingen vooropgesteld, wordt voorzien in de vorming en opleiding van het personeel, worden de verantwoordelijkheden op elk niveau vastgelegd en de te nemen maatregelen bepaald, wordt er regelmatig geëvalueerd.

2. wordt inzake welzijn de voorbeeldfunctie van de school als onderwijsinstelling en van elke medewerker afzonderlijk sterk benadrukt.

3. streeft de directie ernaar dat alle personeelsleden dit welzijnsbeleid kennen en toepassen. De directie geeft dan ook regelmatig de nodige informatie en instructies, via het schoolwerkplan, op personeelsvergaderingen, op het uithangbord, via elektronische post, … Ook stelt de directie aanvullende regels op voor extra schoolse activiteiten.

4. waakt de directie erover dat ook de kleuters, leerlingen en ouders voldoende informatie krijgen inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het schoolreglement, bij klassenbezoeken, op oudercontacten.

5. worden de leerkrachten aangespoord veilige en gezonde handelswijzen aan te leren, hetzij geïntegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten.

6. worden kleuters, leerlingen, personeelsleden en derden tewerkgesteld in de school, regelmatig gewezen op bestaande risico's. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de nieuwkomers.

7. nemen het schoolbestuur en de directie preventiemaatregelen om geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in de mate van het mogelijke te voorkomen. Desgevallend dragen zij zorg voor een autonoom verloop van de vooropgestelde procedure en geven zij tijd en ruimte voor bijstand, grondig onderzoek en oplossingen.

8. streven het schoolbestuur en de directie ernaar om, bij aankopen waar relevant, bij nieuwbouw, verbouwingen en herinrichting, de geldende reglementering inzake veiligheid, gezondheid en milieu te doen naleven.

9. zorgen het schoolbestuur en de directie, binnen de door de overheid gecreëerde budgettaire mogelijkheden, voor de nodige omkadering en middelen opdat de preventieadviseur(s) zijn (hun) opdrachten en taken degelijk kan (kunnen) uitvoeren. Tevens stimuleren het schoolbestuur en de directie de werking van de interne dienst.

10. bevorderen het schoolbestuur en de directie de samenwerking met de externe dienst, evenals met het CLB i.v.m. het medisch schooltoezicht.

11. werkt de school actief mee aan preventie-initiatieven van de overheid.

________________________________________________

(1) welzijnswet van 4 augustus 1996 met KB's en de wet van 11 juni 2002 met KB's inzake de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.

 

4.13.1 Verkeersveiligheid

Verwachtingen naar ouders :

We verwachten van ouders dat zij in de eerste plaats de verkeersregels naleven en er hun kinderen op wijzen hetzelfde te doen.

We vragen bijzondere aandacht voor :

- Het reglementair parkeren.

- Het gebruik van een fiets (ook die van de kinderen) die volledig reglementair in orde is.  Regelmatig controleren zal wellicht nodig zijn.

- Een aangepaste snelheid in de omgeving van elke school.

 

Verwachtingen naar de kinderen :

- We verwachten van kinderen die meegaan met de rij, dat zij zich houden aan de afspraken van de begeleidende leerkracht(en).

- We verwachten van kinderen die te voet naar school komen of te voet naar huis gaan, dat zij de veiligste weg nemen en zich aan de verkeersregels houden.

 

4.13.2 Medicatie

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind  Deze  vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze  bevat.

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen.  Wel  zullen de ouders of een ander opgegeven contactpersoon verwittigen en er zal hen gevraagd worden de  leerling op te halen.  Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts (op kosten van de ouders) om hulp  verzoeken.

4.13.3 Ongevallen en schoolverzekering

 

4.13.3.1 Hoe wordt er gehandeld bij een schoolongeval?

De school heeft een degelijke EHBO-kast waarin de nodige materialen voor EHBO steeds ter beschikking zijn.

Als het niet ernstig is, wordt het kind op school verzorgd.

Indien ernstig of bij twijfel wordt een dokter geraadpleegd. Indien mogelijk is dit de huisarts. Het aangifteformulier en het geneeskundig attest wordt door de directie naar de verzekeringsmaatschappij gestuurd.  De uitgavenstaat wordt door de mutualiteit ingevuld en aan de directie terugbezorgd. Slechts op die manier kan het remgeld volledig gerecupereerd worden. Een begeleidend schrijven bij gebeurlijk ongeval legt de werkwijze uit. De verzekering betaalt het gedeelte uit, dat door de mutualiteit niet wordt terugbetaald.

4.13.3.2 Schoolverzekering

Door de schoolverzekering is elk kind verzekerd bij elke activiteit in of buiten school, wanneer die activiteit ingericht is door de school en onder toezicht staat van de leerkracht. Voor de normale weg van huis naar school, en omgekeerd, binnen een bepaalde duur, geldt dezelfde verzekering. Lichamelijke letsels zijn verzekerd. Stoffelijke schade aan brillen is ook in de verzekering begrepen. Het bedrag van teruggave is wel afhankelijk van de datum van aankoop. Schade aan kledij of fiets wordt niet vergoed. Voor schade aan derden moet men de familiale verzekering inroepen. Ieder ongeval moet zo vlug mogelijk aan de directeur worden meegedeeld.

4.13.4 Rookverbod

In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen  6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement.

4.14 Leefregels

4.14.1 Gedragsregels

Als algemene gedragsregel geldt overal en in alle omstandigheden dat we minstens respectvol met elkaar omgaan.

Kinderen spreken mekaar aan met de voornaam.

Kinderen spreken volwassenen aan met mijnheer, mevrouw, juf, meester.

Van leerlingen, ouders en leerkrachten verwachten we een respectvolle houding tegenover de school en alle mensen die daarmee verbonden zijn in elke vorm van communicatie (mondeling, telefonisch, via internet, ...)

 

Speelplaats :

De kinderen gaan bij het belsignaal in de rij staan.

Ze wachten in stilte en vertrekken in stilte naar de klas.

 

Gangen :

Tijdens de speeltijd loopt er niemand in de gangen. Kledij hangt netjes aan de kapstok.  De boekentas staat gesloten tegen de muur. (of in de klas)

Klas/ turnzaal:

Elke klastitularis maakt afspraken met de kinderen inzake gedragsregels in klas, bij uitstappen, vieringen, ... De leerlingen volgen deze afspraken.

4.14.2 Kleding

Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden

Het dragen van een hoofddoek door leerlingen wordt niet toegelaten binnen de muren van de school en binnen de schooluren.

Enkele aandachtspunten

·       verzorgde, gemakkelijke kledij

·       kledij die aangepast is aan de weersomstandigheden

·       geen  reclamepetten tijdens de zomermaanden

·       geen oorringen voor jongens

·       verzorgde haarsnit

·       geen slippers of pantoffels

 

4.14.3 Persoonlijke bezittingen

We verwachten dat elke leerling zorg draagt voor zijn persoonlijke bezittingen (kledij, boekentas, schoolmateriaal, ...).  Mocht dit niet zo zijn, dan zullen we uw kind daarover aanspreken.

Veel kledij gaat verloren. Het is onbegrijpelijk dat er zo weinig wordt naar gevraagd. Naamtekenen is hier de boodschap!

Gsm

gsm-gebruik op school is niet toegelaten. De leerlingen kunnen indien nodig hun ouders opbellen op het secretariaat. Uiteraard kan het in bepaalde gevallen zinvol zijn om uw kind een gsm mee te geven naar school, zodat het in geval van nood op de weg naar school of naar huis, iemand kan verwittigen.  Ouders beslissen daar zelf over.  Op school wordt de gsm uitgezet.

 

Multimedia-apparatuur

MP3-spelers, gameboy, playstations, ... zijn niet toegelaten op de school.  Het is dus ook niet zinvol om ze in je boekentas te hebben.  

 

Geld

Kinderen moeten geen geld op zak hebben.  Het is trouwens niet toegestaan om zaken op school aan te kopen of te verkopen. Indien uw kind toch voor één of andere activiteit geld zou nodig hebben, dan wordt u daarvan schriftelijk verwittigd.

 

4.14.4 Milieubeleid

Op school werken we intensief rond het thema “afval beperken”. Daar starten we al mee met de jongste kinderen. We willen ze van jongsaf aan bewust maken van de milieuproblematiek. Natuurlijk gebeurt dat geleidelijk en aangepast aan het niveau van deze jongen mensen.

Samen met de jongste kinderen hebben we gezocht waar er op school afval te vinden was.

Heel wat afval was uiteraard terug te vinden in de bruine vuilniszak, maar we hadden ook blauwe  vuilniszakken, een groene GFT-bak … en zelfs op de speelplaats lag er helaas af en toe wat.

We hebben geleerd ons afval juist te sorteren.

We hebben ook vastgesteld dat we mits een kleine inspanning de hoeveelheid afval serieus kunnen beperken.

Door alle schoolactiviteiten en uw vlotte medewerking hebben we een eerste MOS-logo behaald in elke afdeling. We hebben al kenbaar gemaakt dat we de boterhamdoos, de koekjesdoos, de  herbruikbare drinkfles promoten.

Er is er op school geen plaats meer voor brikjes en blikjes,  aluminiumfolie, wikkels van koekjes, ….

Geldende afspraken hieromtrent zijn:

- Aluminiumfolie, wikkels van koekjes en zo worden terug meegegeven via de boekentas naar huis.

Deze afspraak geldt tijdens alle momenten georganiseerd door de school (voor-en naschoolse opvang,  middag, speeltijd, lestijd, …)

 

4.14.5 Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.  Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

 

4.14.6 afspraken rond pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd.  Dit past absoluut niet binnen de zienswijze van ons pedagogisch project.

In elke klas wordt gewerkt rond sociale vaardigheden.  Pestgedrag voorkomen is daar een onderdeel van.

Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat de school als volgt te werk :

·       Beide partijen worden gehoord door klasleerkracht en/of zorgcoördinator en/of directie.

·       Ouders van betrokken partijen worden altijd minstens schriftelijk opde hoogte gebracht via de schoolagenda.

·       Er worden met beide partijen afspraken gemaakt

·       Er wordt duidelijk gemaakt dat bij herhaling er onmiddellijk melding moet worden gemaakt aan de klasleerkracht en/of zorgcoördiantor en/of directie.

·       Bij herhaling en/of ernstige feiten wordt gezocht naar een passende sanctie voor de pester of diegene die doelbewust pestgedrag uitlokt.

·       De slachtoffers van pestgedrag  worden kunnen terecht bij klasleerkracht, zorgcoördinator, directeur.  We kunnen ook het CLB inschakelen om ons daarbij te ondersteunen.

 Heel belangrijk is natuurlijk dat de school op de hoogte is van eventueel pestgedrag. Kinderen komen dit niet altijd zeggen. Soms vertelt men het thuis. We rekenen dan ook op uw medewerking om eventuele signalen van uw kind onmiddellijk (dus nog dezelfde dag!) door te geven aan de klasleerkracht en/of directie.

4.14.7 Contacten ouders-school

- GIMME

Ook tijdens dit schooljaar wordt algemene informatie van school en klas, kenbaar gemaakt via Gimme.  Er worden geen kopies meer gemaakt om algemene informatie te verstrekken.

Enkel wie ouderlijke macht heeft, grootouder is of als tussenpersoon en met toestemming van de betrokken ouders fungeert als tussenpersoon bij anderstalige gezinnen of tewerkgesteld is binnen de school wordt toegelaten op Gimme en kan zich aansluiten bij één of meerdere klassen. Andere personen worden systematisch verwijderd.

- Voor de kleuters is er een heen-en-weerboekje. Voor de kinderen uit de lagere school is er een agenda.

-Tijdens de lesuren gaan de ouders nooit naar de klaslokalen zonder toestemming van de directeur. Wanneer er  ernstige en dwingende redenen  zijn, kunnen ouders de toestemming krijgen  om een onderhoud te hebben met een  leerkracht. Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij aan de  ouders voorstellen het onderhoud op een ander  moment te laten plaatsvinden. De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen  leerkracht en ouder(s). 

- In de loop van het schooljaar wordt voor elke klas een open-deur-avond georganiseerd waarbij het de bedoeling is dat  de klasleerkracht de werking van  de klas nader toelicht aan de ouders. De kinderen zijn op deze avond niet uitgenodigd.

- Er wordt voor de ouders 2 maal per jaar een contactavond voorzien, waarop ouders worden uitgenodigd tot een gesprek  over de ontwikkeling van hun  kind.

       Lager : kerst – en zomerraport

       Kleuter : februari (3de kleuter : maart) - juni

- Ouders kunnen met vragen, opmerkingen en suggesties steeds terecht bij de directeur.      

- Leerkrachten staan tijdens het uitoefenen van hun lesopdracht of toezicht, begeleiding van kinderen,... niet ter  beschikking van ouders.

4.14.8 Luizen

Indien uw kind door luizen geplaagd wordt, begin dan onmiddellijk een gepaste behandeling voor het hele gezin. Verwittig  de schooldirectie of de klastitularis, zodat een uitbreiding eventueel kan worden voorkomen.

Om een luizenplaag in te dijken is het belangrijk dat alle ouders de richtlijnen van de school of het CLB volgen.

4.14.9 Middagmalen

Via het heen en - weerschriftje, agenda of gewoon blaadje verwittigen of uw kind al dan niet op school eet.

Indien uw kind op school blijft over de middag om boterhammen te eten of volle maaltijd te nemen, betaalt men middagtoezicht.

Van het middagtoezicht mag men verwachten dat men daadwerkelijk toezicht houdt dat de kinderen wel degelijk eten.

Wie op school warme maaltijd neemt, wordt niet verplicht alles even graag te eten, maar zal wel verplicht worden om van alles merkbaar te proeven.

Wie boterhammen mee heeft zal ook gecontroleerd worden of die boterhammen wel opgegeten worden.  We gaan er van uit dat ouders best weten hoeveel boterhammen hun kind kan opeten. De inhoud van de brooddoos bepaalt dus wat de mensen van toezicht als maatstaf zullen nemen.

Als kinderen moeite hebben met hun middagmaal zullen de ouders daarvan op de hoogte gebracht worden.  Zij beslissen of zij al dan niet overschakelen op warme maaltijd (of op boterhammen). Wat de kinderen in de komende tijd zullen voorgeschoteld krijgen, is te zien op de website www.vbsdiksmuide.be .

Tussen 11.40 en 12.10 wordt er gegeten in de eetzaal . Bij heel mooi weer mogen de kinderen hun boterhammen opeten op de picknikbanken. Daar is ook toezicht. 

 

4.14.10 Melk en fruitsap

Er kan in de voormiddag aardbeiendrank of chocomelk gedronken worden. De leerkracht houdt in klas een lijst bij wie een drankje neemt. In de namiddag kunnen de kinderen een fruitsapje drinken. Er is altijd water te verkrijgen.  Een eigen drankje –maar geen frisdrank- mag ook meegebracht worden. Op school mogen geen brikjes of blikjes worden meegebracht.

Op het einde van de maand komt het totaal op de rekening.

4.14.11 Snoep

Snoep of koeken met chocoladebuitenkant worden op school niet toegelaten.  Een koek of een stuk fruit kan gerust als tussendoortje. Op woensdag is er fruitdag.  Dan vragen we uitdrukkelijk om de koek te vervangen door een stuk fruit.

4.14.12 Huistaken, agenda en rapporten

De leerlingen gebruiken een schoolagenda. Daarin worden de te leren lessen, huistaken, verhoringen, eventuele vrije dagen genoteerd enz... . Wil dit wekelijks nazien en tekenen voor gezien. 

Voor de lagere school wordt voor elke vakantie een overzicht meegegeven van de toetsen.  Daarbij staat wat toelichting. 

Er wordt gelijk met het toetsenoverzicht een gedragsrapport meegegeven.  Het betreft hier een rapport met aandachtspunten waar binnen het project sociale vaardigheden rond gewerkt werd.

Tweemaal per jaar, met Kerstmis en op het einde van het schooljaar worden rapporten meegegeven. Telkens krijgen de ouders de gelegenheid om deze uitslagen samen met de leerkracht te bespreken op school.

Huistaken worden uitsluitend meegegeven in de lagere school. Er worden geen huistaken gegeven op woensdag en vrijdag. Vanaf het 4de leerjaar wordt (soms) contractwerk meegegeven  dat op een bepaald tijdstip moet afgewerkt worden.

4.14.13 Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen.

 Zwemmen  

Om de veertien dagen wordt er zwemles gegeven door de turnleerkracht.  Wie om gezondheidsredenen niet kan of mag zwemmen, geeft tijdig een briefje af aan de turnleerkracht.

Nodig: (in zwemzak) aansluitende zwembroek  ( geen jeans of bermuda's) of  badpak (geen bikini) + 2 handdoeken + muts (bij slecht weer).

Turnen

afwisselend 1 uur en 2 uur.

 

Merk op:

-Zwem of turnkledij vergeten is vragen om problemen.

- Om hygiënische redenen draagt men de gymkledij alleen tijdens de gymles.

In afspraak met het gemeentebestuur en de Diksmuidse scholen zwemt het derde leerjaar gratis.

4.14.14 Fietsen

Af en toe is er op aanvraag van de directie een fietscontrole door de federale politie. Wilt u als ouder dan ook regelmatig de fiets van uw kind controleren. Wanneer de kinderen met de fiets naar school komen, stappen ze af aan het hek, gaan te voet over de speelplaats en plaatsen hun fiets in de fietsenberging.

4.14.15 Schoolverandering in de loop van het schooljaar

Treedt onmiddellijk in. De nieuwe school verwittigt aangetekend de vroegere school.

4.14.16 Christelijk opvoedingsaspect

- De lessen godsdienst worden, zoals het een christelijk geïnspireerde school past,  met toewijding door de leerkrachten gegeven (3 x 50 min.).

- Regelmatig zijn er korte weekopeningen en weeksluitingen. De kinderen leren er het werk van hun kameraadjes waarderen en respecteren. Met heel de school  bidden wij op die momenten samen.

- Regelmatig worden er schoolmissen  en -celebraties gepland. Iedere klas verzorgt ze om de beurt.

- Dag in dag uit, tijdens de lessen, op de speelplaats, wordt er gewerkt aan de christelijke opvoeding van de  kinderen.

 

4.14.17 Echtscheiding

Zorg en aandacht voor het kind

Scheiden is een emotioneel proces.  Voor kinderen die deze 'verliessituatie' moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij.  Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag.

Wanneer de ouders niet meer samenleven, is de school bereid met beide ouders afspraken te maken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Het is aan de ouders om contact te nemen met de school om die afspraken te maken.

 

4.14.18 Adresverandering

Wij vragen de ouders die in de loop van het jaar van adres veranderen, dit zo spoedig mogelijk te signaleren aan de directie.

Verandering van gezinshoofd moet  worden gemeld aan de directie. vb.: bij scheiding

4.14.19 Schoolfotografie

Tijdens de voorlaatste week van oktober wordt elke leerling individueel gefotografeerd.  Er wordt ook een klasfoto genomen. De ouders die het wensen kunnen -los van de school- deze foto's aanschaffen. Ze krijgen daarvoor een individuele code mee met hun kind.

4.14.20 Verjaardagen

Indien u als ouders meent een verjaardagsgeschenk te moeten meegeven met uw kind naar school om het daar uit te delen, dan vragen we uitdrukkelijk dat het om een kleinigheidje zou gaan. We promoten dat de kleuters en lagere schoolkinderen een fijn moment beleven met een stukje gebak of zo. Dit kunt u meegeven met uw zoon of dochter.

We vieren de verjaardag van elk kind, ook als dit in de vakantie jarig is. We maken een kroon, we zingen een liedje, …

4.14.21 leerlingenevaluatie

We proberen de ontwikkeling van uw kind te vatten in een dossier dat opgebouwd is uit observaties en toetsen.  het gaat hier zowel over product- als procesevaluatie.

In alle scholen voor gewoon lager onderwijs moeten vanaf het schooljaar 2017-2018 voor ten minste 2 leergebieden gevalideerde toetsen afgenomen worden bij al hun leerlingen. Vanaf het schooljaar 2018-2019 moet dat voor 3 leergebieden. De resultaten dienen voor interne kwaliteitszorg. De overheid stelt een toetstoolkit ter beschikking, waarin de Interdiocesane Proeven, die door onze leerlingen worden gemaakt, zijn opgenomen.

4.15 Revalidatie/logopedie

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden.

Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.

Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

4.16 Privacy

4.16.1 Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

4.16.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

4.16.3 Publiceren van foto’s

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de schoolkrant,…. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.

4.16.4 Recht op inzage en toelichting

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

4.17 Participatie

4.17.1 schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

4.17.2 ouderraad

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad.

4.18 Infobrochure onderwijsregelgeving

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.vbsdiksmuide.be

De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via een brief.

Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

 

 

 

5. Deel 4: Vrije dagen tijdens het schooljaar 2017-2018

5.1 Vrije dagen

Pedagogische studiedag ZILL*: woensdag 20 september  2017

Facultatieve vrije dag: maandag 2 oktober 2017

Herfstvakantie: zaterdag 28 oktober tot zondag 5 november 2017

Pedagogische studiedag ZILL: woensdag 22 november 2017

Kerstvakantie: zaterdag 23 december 2017 tot zondag 7 januari 2018

Krokusvakantie: zaterdag 10 februari tot zondag 18 februari 2018

Pedagogische studiedag ZILL: woensdag 28 februari 2018

Paasvakantie: zaterdag 31 maart  tot zondag 15 april 2018

Facultatieve vrije dag: maandag 23 april 2018

Dag van de arbeid: dinsdag 1 mei 2018 (let op: 30 april is er wel school)

Hemelvaartweekend van donderdag 10 mei tot zondag 13 mei 2018

Pinksterweekend van zaterdag 19 mei tot maandag 21 mei 2018

Laatste schooldag: vrijdag 29 juni 2018. De school is open tot 12 uur. (of 11.40 uur voor Esen en Werken)

*ZILL: Zin in leren, zin in leven: een nieuw leerplanconcept dat tegen 2020 in alle vrije scholen zal gebruikt worden en waar we nu al met de school intensief rond werken.

 

5.2 Andere belangrijke dagen van het schooljaar 2017-2018

 

Ontbijt + wandeling: zondag 15 oktober 2017

Sint-Maartenfeest: vrijdag 10 november 2017

Kerststerrenverkoop aan huis: zaterdag 18 november 2017 en afhaling op school: vrijdag 1 december 2017

Schoolfeest: zondag 28 januari 2018

Spelletjesavond: zaterdag 10 maart 2018

Plechtige Communie: zaterdag 28 april 2018

Eerste Communie: zaterdag 2 juni 2018