De bel gaat om 8u20. De lessen start om 8u25.
De maandmenu kunt u terugvinden bij 'Links' - 'Hanssens Catering'

Schoolbestuur

benaming:

vzw ‘SG Het Vlakke Land’

St.Niklaasstraat 9, 
8600 Diksmuide

voorzitter:

Z.E.H. W. Jonckheere

penningmeester:

Michel Verfaille

secretaris:

Georges Vande Woude

leden:

Zr. Antoinette Aeck

Philippe Libeert

Christine Ramboer

Geert Dendooven

Wim Bracquez

Johan Lannoye

Filip Lauwyck

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen diocesane begeleiding.